Dennis – Constructiewerker

In 2014 ben ik begonnen met te werken voor Compaen. Sindsdien ben ik eigenlijk continu aan het werk. De projecten bevallen goed en het is fijn voor Compaen te werken omdat de afspraken worden nagekomen. Des tijds is er goed geluisterd naar mijn wensen die ik had met betrekking tot een baan. Ik werk met veel plezier met de vooruitzichten op een vaste baan. Compaen kan ik daarom bij iedereen aanbevelen.

Compaen